Ribe økologisk sodavand

Mineralvandsfabrikken Frem i Ribe blev grundlagt i 1949 og har siden begyndelsen produceret sodavand og saft til primært det danske marked. I forbindelse med en større omstrukturering af virksomhedens strategi i 2012, udarbejdede Papermint en ny brand- og porteføljestrategi for Frem. Strategien resulterede bl.a. i større fokus på indtjening pr. solgt liter, hvilket pegede på større fokus på økologiske produkter. Som en forlængelse heraf udarbejdedes en ny produktlinje for økologiske sodavand under navnet RIBE. De første skud på stammen lanceredes i februar 2013 i landsdækkende kæder, og det er planen at sortimentet løbende skal udbygges.